ПАМ’ЯТКА

ПАМ’ЯТКА
ПРО РАЙОННІ, МІСЬКІ ТА ОБЛАСНІ ОЛІМПІАДИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
ОЛІМПІАДИ ПРОВОДЯТЬСЯ В ЧОТИРИ ТУРИ
ПРОТЯГОМ ОДНОГО ДНЯ

УСНА МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

Учень повинен висловитись без підготовки на одну з трьох запропонованих тем, кожна з яких відповідає орієнтовній тематиці усного мовлення навчальної програми.
Монологічне висловлювання повинно бути повним, відповідати ситуації, послідовним, комунікативно спрямованим, лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим. Максимальний обсяг висловлювання для учнів 8-9 класів 15 речень, 10-11 класів – 20 речень

Критерії оцінювання:
Повнота розкриття теми – 1-3 бали
Комунікативна спрямованість – 1-3 бали
Інформаційна значимість – 0-2 бали
Вимова – 1-4 бали
Лексичний запас – 1-6 бали
Функціональна адекватність – 1-2 бали
Граматична правильність – 1-8 бали
Заохочувальний бал – 1-2 бали
Загальна сума –30 балів
ТВОРЧА ПИСЬМОВА РОБОТА

Учням пропонується написати твір-мініатюру на одну із запропонованих тем. Написання твору повинно тривати 50 хвилин.
Обсяг письмової роботи: 8-9 клас – 15 речень; 10-11 клас – 20 речень.

Критерії оцінювання:
Обсяг письмового повідомлення – 0-2 бали
Зовнішній вигляд і структура – 0-2 бали
Повнота розкриття змісту – 0 – 6 балів
Лексична насиченість – 2 – 8 балів
Рівень розвитку граматичної компетенції – 0-10 балів
Заохочувальний бал – 0-2 балів Загальна сума – 30 балів

АУДІЮВАННЯ
Учням кожного з 8-11 класів пропонується прослухати тексти з певною кількістю незнайомих слів, частина яких, але не більше трьох може бути виписана на дошку з їх значенням. Після першого прослуховування тексту учасники виконують завдання протягом 5 хвилин, після другого прослуховування відводиться 10 хвилин на виконання завдань. Користуватися словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється. Проведення туру займає не більше 35 хвилин. Вартість кожного правильно виконаного завдання – 1 бал.
За виправлення знімається 50% вартості правильно виконаного завдання. Максимальна оцінка за тур – 20 балів.

ЧИТАННЯ
Учням роздається текст для читання (кожному окремо), який є єдиним для всіх учасників відповідного класу. Тексти можуть бути уривками з оригінальної художньої, суспільно-політичної або науково-популярної літератури. Текст має бути цільним, сюжетно-завершеним.
У тексті допускається наявність 3-5% незнайомої лексики. Користуватися словниками не дозволяється.
Після опрацювання тексту, учасники виконують тестові завдання. Тривалість туру – 30 хвилин.
Вартість кожного правильно виконаного завдання – 1 бал. За виправлення знімається 50% вартості правильно виконаного завдання. Максимальна оцінку за тур – 20 балів (8-9 класи), 18 балів (10 клас) та 21 бал (11 клас )
МАКСИМАЛЬНА ОЦІНКА ЗА ЧОТИРИ ТУРИ – 100 балів (8-9 класи), 98 балів (10 клас), 101 бал (11 клас).