ПАМ’ЯТКА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ II ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ПАМ’ЯТКА

ПРО РАЙОННІ ТА МІСЬКІ ОЛІМПІАДИ З ІНОЗЕМНИХ  МОВ

ОЛІМПІАДИ ПРОВОДЯТЬСЯ В ЧОТИРИ ТУРИ

ПРОТЯГОМ ОДНОГО ДНЯ

 

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

Учень повинен висловитись без підготовки на одну з двох запропонованих тем, кожна з яких відповідає орієнтовній тематиці усного мовлення навчальної програми.

Монологічне висловлювання повинно бути повним, відповідати ситуації, послідовним, комунікативно спрямованим, лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим та містити елементи співбесіди із членами комісії.  Максимальний обсяг висловлювання для учнів 8-9 класів 15 речень, 10-11 класів – 20 речень

Критерії оцінювання:

          Повнота розкриття теми – 1-3 бали

          Комунікативна спрямованість – 1-3 бали

          Інформаційна значимість – 0-2 бали

          Вимова – 1-4 бали

          Лексичний запас – 1-6 бали

          Функціональна адекватність – 1-2 бали

          Граматична правильність – 1-8 бали

          Заохочувальний бал – 1-2 бали

Загальна сума –30 балів

ТВОРЧА ПИСЬМОВА РОБОТА

Учням пропонується написати міні-твір на одну з трьох запропонованих тем. Написання твору повинно тривати 60 хвилин.

Обсяг письмової роботи: 8-9 клас – 18 речень; 10-11 клас – 20 речень.

 

Критерії оцінювання:

                   Обсяг письмового повідомлення – 0-2 бали

                  Зовнішній вигляд і структура – 0-2 бали

                  Повнота розкриття змісту – 0 – 6 балів

                  Лексична насиченість – 2 – 8 балів

                 Рівень розвитку граматичної компетенції – 0-10 балів

                Заохочувальний бал – 0-2 балів

               Загальна сума – 30 балів

 

АУДІЮВАННЯ

Учням кожного з 9-11 класів пропонується прослухати тексти з певною кількістю незнайомих слів, частина з яких, але не більше трьох  може бути виписана на дошку з їх значеннями. Аудіотекст пред’являється двічі з голосу вчителя. Після першого прослуховування учасники виконують перше завдання ( 10 хвилин), після другого прослуховування учасники виконують друге завдання (10 хвилин). Користуватися словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється. Проведення туру займає не більше 30 хвилин. Вартість кожного правильно виконаного завдання – 2 бали. За виправлення знімається 50% вартості правильно виконаного завдання. Максимальна оцінка за тур – 30 балів.

 

ЧИТАННЯ

Учням роздаються тексти для читання (кожному окремо), які є єдиними для всіх учасників відповідного класу. Тексти можуть бути уривками з оригінальної художньої, суспільно-політичної або науково-популярної літератури. Тексти є цільним, сюжетно-завершеним.

У тексті допускається наявність 3-5% незнайомої  лексики. Користуватися словниками не дозволяється.

Тестові завдання складаються з правильних та неправильних тверджень до тексту, незавершених тверджень з різними варіантами відповідей, запитань з різними варіантами відповідей. Тривалість виконання післятекстових завдань – 20 хвилин.

Вартість кожного правильно виконаного завдання – 2 бали. За виправлення знімається 50% вартості правильно виконаного завдання. Максимальна оцінка за тур – 30 балів.

 

МАКСИМАЛЬНА ОЦІНКА ЗА ЧОТИРИ ТУРИ 120 БАЛІВ