історія

ЗАВДАННЯ

2-го ЕТАПУ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 2017-2018 н. р.

8 клас

 

Завдання І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. ПохідАскольда на Візантію відбувся у:

а) 855р.; б) 860р.;в) 875р.;г) 886р.

 1. Правління Ольги тривало з:

а) 882– 912 рр.;б) 912 – 945 рр.;в) 945 –964 рр.;г) 964 – 972 рр.

 1. Собор руських єпископів без погодження з Константинопольским патріархом обрав Іларіона головою руської церкви у:

а) 1037р.; б) 1051 р.; в) 1054 р.; г) 1064 р.

 1. «Льодове побоїще» відбулося у:

а) квітні 1240 р.;б) квітні 1241 р.;в)квітні 1242 р.;г) квітні 1244 р.

 1. Битва на річці Сині Води відбулася у:

а) 1362 р.;б) 1363 р.;в) 1364 р.;г) 1365 р.

 1. Турки-османи оволоділи Константинополем у:

а) 1453 р.;б) 1483 р.;в) 1491 р.;г) 1495 р.

 1. Початок Реформації відбувався у:

а) 1514 р.;б)1515 р.;в) 1516 р.;г)1517 р.

 1. Повстання Роберта Кета відбулося у:

а) 1549 р.;б) 1550 р.;в) 1551 р.;г)1552 р.

 1. Напад козаків на чолі з І. Сулемою на фортецю Кодак відбувся у:

а) 1630 р.; б) 1635 р.; в)1640 р.; г)1645 р..

 1. Дмитро Вишнивецький здійснив військовий похід до Молдавії у:

а) 1557 р.; б) 1562 р.; в) 1563 р.; г) 1565 р.

 

Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:

 1. Вотчина – … 2. Погости – … 3. Окупація – …
 2. Фільварок – … 5.Національно-визвольна війна – …

 

Завдання ІІІ.Розподілити наведені в переліку слова між відповідними країнами.

1) Валуа; 2) Парламент; 3) Жакерія; 4) Жанна Д’арк; 5) Річард Левове Серце;

6) УотТайлер; 7) Філіп IV Красивий; 8) «Книга страшного суду»; 9) Плантагенети;

10) Капетинги.

Англія Франція

 

Завдання ІV.Співвіднесіть факти діяльності князів:

 1. Прийняв королівський титул.
 2. Приєднав Люблінську землю і Закарпаття.
 3. Переніс столицю до Львова.
 4. Переніс столицю зі Львова до Володимира-Волинського.
 5. Уклав союз з мазовецьким князем Казимиром Куявським.
 6. Підтримував союзницькі відносини з Чехією, Польщею, Тевтонським орденом.
 7. Заручився підтримкою хрестоносців проти Литви.
 8. При ньому за згодою константинопольського патріарха у 1303 р. було створено окрему

православну митрополію – Галицьку.

Лев Данилович Юрій І Львович

 

Завдання V.Розташуйте в хронологічній послідовності історичні події:

а) І. Федоров видав у Львові першу друковану книгу «Апостол».

б) Повстання козаків на чолі з Тарасом Федоровичем.

в) Висвячення на митрополита Іова Борецького.

г) Люблінська унія.

ґ) Кревська унія.

д) Козацьке повстання на чолі з Криштофом Косинським.

е) Козацьке повстання на чолі з Павлом Бутом.

 

Завдання VІ. Дайте розгорнуту відповідь:

 1. Складіть розповідь про монгольську навалу на українські землі. Наслідки ординського панування для Київської держави (економічні, політичні, військові).
 1. Охарактеризуйте передумови та причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Заходи Б. Хмельницького щодо підготовки до війни. 

Оцінювання завдань 2-го етапу районних (міських) олімпіад юних істориків

 

8 клас 

Завдання І. Кожна правильна відповідь                                     – 1 бал;

неправильна відповідь                                             – 0 балів;

Всього            – 10 балів. 

Завдання ІІ. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.

Всього            – 10 балів. 

Завдання ІІІ. Кожна правильна відповідь                                  – 1 бал;

неправильна відповідь                                         – 0 балів;

Всього            – 10 балів. 

Завдання ІV. Кожна правильна відповідь                                  – 1 бал;

неправильна відповідь                                         – 0 балів;

Всього            – 8 балів. 

Завдання V. Кожна правильна відповідь                                   – 1бал;

неправильна відповідь                                           – 0 балів;

Всього            – 7 балів. 

Завдання VІ. Перша відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Друга відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Всього            – 20 балів.

Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 65 балів. 

                                                                                                               (3,5 год.)

 


ЗАВДАННЯ

2-го ЕТАПУ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 2017-2018 н. р.

9 клас

 

Завдання І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. Князя Данила Галицькогобуло короновано у:

а) 1245 р.; б) 1253 р.; в) 1258 р.; г) 1475 р.

 1. Грюнвальдська битва відбулася у:

а) 1402 р.; б) 1405 р.; в) 1408 р.; г) 1410 р.

 1. Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства відбулося у:

а) 1362 р.; б) 1385 р.;в) 1387 р.;г) 1389 р.

 1. Початок українського книговидання, друк кириличним шрифтом у м. Кракові релігійних книг відноситься до:

а) 1491 р.; б) 1492 р.; в) 1494 р.; г) 1496 р.

 1. Видано кодекс законів – перший Литовський статут у:

а) 1525р.; б) 1526р.; в) 1527р.; г) 1529р.

 1. Лівонська війна відбулася у:

а) 1558-1570рр.; б) 1583-1585 рр.; в) 1558-1583рр.; г) 1583-1587рр.

 1. Переселення Чорноморського війська на Кубанщину відбулося у:

а) 1792 р.; б) 1793 р.; в) 1794 р.; г)1795 р.

 1. Збирач і дослідник «малоросійської старовини», який у 1798 р. опублікував «Записки про Малоросію, її жителів та виробництва»:

а) Митрополит Іларіон;             б) Григорій Калиновський;

в) Яків Маркевич;                      г) Михайло Максимович.

 1. У праці «Про дух законів» розробив теорію конституційної монархії та розподілу гілок влади просвітитель:

а) Жан Жак Руссо; б) Шарль-Луї Мотеск’є; в) Франсуа Аруе; г)Дені Дідро.

 1. Прийняття першої Конституції Франції відбулося:

а) 3 вересня 1791р.; б) 1 жовтня 1791р.; в) 20 квітня 1792р.; г) 10 серпня 1792р.

 

Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:

1.Регіон – …                         2.Соціальний конфлікт – …           3.Урбанізація – …

4.Соборність – …                 5. Бонапартизм – …

 

Завдання ІІІ.Розташуйте в хронологічній послідовності історичні події:

а) Закінчення революції у Франції.

б) Страта короля Людовіка XVI.

в) Трафальгарська битва.

г) Скликання Генеральних штатів.

ґ) Проголошення Франції республікою.

 

Завдання ІV.Співвіднесіть події і дати:

Дата Подія
а) 1795 р. – 1. Перехід І. Мазепи на бік шведського короля
б) 1722-1727 рр. – 2. Скасування Йосифом ІІ панщини в Західній Україні
в) 1708 р. – 3. Третій поділ Польщі
г) 1772 р. – 4. Гетьманування К. Розумовського
ґ) 1783 р. – 5. Діяльність Першої Малоросійської колегії
д) 1789 р. – 6. Приєднання Криму до Російської імперії
е) 1750-1764 рр. – 7. Перший поділ Польщі

Завдання V.Розкрийте зміст понять шляхом заповнення таблиці «Політика Російського уряду на українських землях»:

 

Поняття Зміст
1. Інтеграція –
2. Уніфікація –
3. Бюрократизація –
4. Денаціоналізація –

 

Завдання VІ. Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Визначте причини ліквідації Запорозької Січі. Як це відбувалося? Доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі.
 1. Дайте загальну характеристику політики австрійського уряду щодо західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст. 

 

Оцінювання завдань 2-го етапу районних (міських) олімпіад юних істориків 

9 клас

 

Завдання І. Кожна правильна відповідь                                     – 1 бал;

неправильна відповідь                                             – 0 балів;

Всього            – 10 балів. 

Завдання ІІ. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.

Всього            – 10 балів. 

Завдання ІІІ.Кожна правильна відповідь                                   – 1 бал;

неправильна відповідь                                          – 0 балів;

Всього            – 5 балів. 

Завдання ІV. Кожна правильна відповідь                                  – 1 бал;

неправильна відповідь                                         – 0 балів;

Всього            – 7 балів. 

Завдання V. Кожна правильна відповідь                                   – 2 бали;

неправильна відповідь                                           – 0 балів;

Всього            – 8 балів. 

Завдання VІ.Перша відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Друга відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Всього            – 20 балів.

Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 60 балів. 

                                                                                                              (3,5 год.)

 


 

ЗАВДАННЯ

2-го ЕТАПУ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ  2017-2018 н. р.

10 клас

 

Завдання І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. Приєднання Криму до Російської імперії відбулося у:

а) 1763 р.; б) 1764 р.; в) 1783 р.; г) 1793 р.

 1. Створення Об’єднаного італійського королівства відбулося у:

а) 1860 р.; б) 1870 р.; в) 1880 р.; г) 1890 р.

 1. Прийняття XIII поправки до Конституції США про скасування рабства відбулося у:

а) 1865 р.; б) 1866 р.;в) 1867 р.;г) 1868 р.

 1. Початок першої російської революціївідбувся:

а) 1 січня 1905 р.; б) 9 січня 1905 р.; в) 15 січня 1905 р.; г) 20 січня 1905 р.

 1. Валуєвський циркуляр виданий:

а) 20 червня 1861р.;б) 18 липня 1863 р.;в) 23 серпня 1865 р.;г) 20 жовтня 1867 р.

 1. Емський указ було видано:

а) 18 травня 1876 р.; б) 20 травня 1877 р.; в) 22 травня 1879 р.; г) 25 травня 1881 р.

 1. Новоросійський університет в Одесі було відкрито у:

а) 1861 р.;б) 1862 р.;в) 1863 р.;г)1865 р.

 1. Повстання на панцернику «Потьомкін» відбулося у:

а) березні 1905 р.; б) квітні 1905 р.;в) червні 1905 р.; г) серпні 1905 р.

 1. Виступ Д. Донцова з програмою політичного відокремлення від Росії відбувся у:

а) 1913 р.; б) 1914 р.; в) 1915 р.; г)1916 р.

 1. Створення у Львові Головної Української Ради відбулося у:

а) січні1914 р.; б) березні1914 р.; в) серпні1914 р.; г) вересні1914 р.

 

Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:

1.Біржа – …                          2. Денаціоналізація – …      3.Модернізація – …

4.Соціалізм – …                    5. Циркуляр – …

 

Завдання ІІІ.Викресліть зайве:

Німеччина Англія Франція США Росія
План Шліффена Габсбург Р. Пуанкаре Ллойд-Джордж О. Брусилов
Східна Прусія Джон Мея Генерал Жоффр В. Вільсон Микола ІІ
Брокдорф-Рантцау Р. Макдональд П. Мілюков Булліт О. Керенський
Клемансо С. Болдуїн Маршал Фоша О. Юнг В. Ленін
Вільгельм ІІ БонарЛоу Деладьє Ч. Даулес Т. Рузвельт

 

Завдання ІV.Розмістіть події в хронологічній послідовності:

а) Видання програми РУП «Самостійна Україна».

б) Третьочервневий переворот. Закінчення революції.

в) Початок Першої світової війни.

г) Російські війська захопили Перемишль.

ґ) Створення Української демократичної партії (УДП).

д) Селянські виступи на Полтавщині та Харківщині.

е) Брусиловський прорив.

є) Центральна Рада прийняла І Універсал.

Завдання V.Співвіднесіть причини революції 1905-1907 рр. до економічних, політичних чи соціальних:

 1. Самодержавна форма правління.
 2. Нерозв’язаність аграрного питання.
 3. Відсутність демократичних прав і свобод.
 4. Існування станових привілеїв.
 5. Тяжке становище народних мас.
 6. Поява політичних партій, посилення їх впливу.
 7. Збереження поміщицького землеволодіння.
 8. Малоземелля і безземелля селян.
 9. Масове безробіття.
 10. Тяжкий національний гніт.
 11. Суперечливі процеси модернізації.
 12. Знищення будь-яких проявів волелюбності.
Економічні Політичні Соціальні

 

Завдання VІ. Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Опишіть особливості національного руху на західноукраїнських землях у 1900-1913 рр.
 2. Чим ви можете пояснити той факт, що в роки Першої світової війни українські політичні партії з Наддніпрянщини та із західноукраїнських земель не виробили спільної лінії щодо воюючих сторін? (Відповідь обґрунтуйте). 

Оцінювання завдань 2-го етапу районних (міських) олімпіад юних істориків

10 клас 

Завдання І. Кожна правильна відповідь                                     – 1 бал;

неправильна відповідь                                             – 0 балів;

Всього            – 10 балів. 

Завдання ІІ. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.

Всього            – 10 балів. 

Завдання ІІІ. Кожна правильна відповідь                                  – 1 бал;

неправильна відповідь                                         – 0 балів;

Всього            – 5 балів. 

Завдання ІV. Кожна правильна відповідь                                  – 1 бал;

неправильна відповідь                                         – 0 балів;

Всього            – 8 балів. 

Завдання V. Кожна правильна відповідь                                   – 1 бал;

неправильна відповідь                                           – 0 балів;

Всього            – 12 балів. 

Завдання VІ.Перша відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Друга відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Всього            – 20 балів.

Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 65 балів. 

                                                                                                              (3,5 год.)

ЗАВДАННЯ

2-ГО ЕТАПУ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) ОЛІМПІАДИЗ ІСТОРІЇ 2017-2018н.р.

11 клас

Завдання – І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. Російська окупація Галичини, Буковини тривала:

а) з вересня 1914 р. до червня 1915 р.;  б)  з грудня 1914 р. до лютого 1916 р.;

в)  з червня 1915 до травня  1916 р.

2.Вкажіть дату відречення Миколи ІІ та створення Тимчасового уряду:

а) 27 лютого 1917 р.; б) 2 березня 1917 р.; в) 12 березня 1917 р. г) 25 березня 1917 р.

 1. У бою під Крутами загоном київських студентів та гімназистів командував:

а) Омельченко; б) Голубович;  в) Гончаренко;  г) Коновалець.

 1. Вкажіть точну назву Держави Павла Скоропадського:

а) Українська Народна Республіка;   б) Республіка Україна;

в) Українська держава;г) Гетьманат;

5.Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території:

а) Польщі; б) Угорщини;в) Чехословаччини; г) Румунії.

 1. «Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають

німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» – листівку такого

змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у:

а) вересні 1939 р.;  б) червні 1940 р.; в) вересні 1940 р.; г) червні 1941 р.

 1. У грудні 1942 року розпочато:

а) депортацію кримських татар та інших народів Криму;

б) вигнання нацистських загарбників з території України;

в) наступ радянських військ у ході Корсунь-Шевченківської операції;

г) вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини.

 1. Нелегальну мережу ОУН(м) в Україні в часи нацистської окупації очолював:

а) С.Бандера;б) В.Кубійович;  в) О.Кандиба; г) А.Мельник.

 1. Верховна Рада СРСР 1 лютого 1944 р. схвалила реформу Конституції, яка передбачала

право республік на:

а) вихід з СРСР і створення незалежної держави;

б) власні військові формування та прямі зовнішні зв’язки;

в) прямі зовнішні зв’язки та незалежну соціальну й господарську політику.

 1. УРСР стала членом ООН у:

а) 1944 р.;  б) 1945 р.;  в) 1946 р.;  г) 1947 р.

Завдання – ІІ. Розкрийте зміст понять.

 1. Аншлюс – ………2. «Лінія Керзона»–…… 3. «Розстріляне відродження» – ……
 2. Операція «Вісла» –……. 5. «Новий порядок»–…….

Завдання – ІІІ. Які події відбулися в Україні:

а)15 червня 1917р., б) 29 квітня 1918 р.,  в) 27 січня 1918 р., г) 1 листопада 1918р.,

д) 21 січня 1919 р.,  е) 16 січня 1919 р., ж) 5 лютого 1919 р.

Завдання ІV. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) Радянські війська під керівництвом Муравйова підійшли до Києва –

б) Німецько-австрійські війська розпочали наступ на Україну –

в) Лютнева буржуазно-демократична революція у Росії –

г) Центральна Рада видала І Універсал –

ґ) Центральна Рада прийняла ІІІ Універсал –

д) Червоногвардійські загони Росії під керівництвом В.О. Антонова-Овсієнка розпочали

наступ на Україну –

е) У Києві почала діяти Українська Центральна Рада –

є) Центральна Рада створила свій виконавчий орган – Генеральний Секретаріат –

ж) Делегація УНР уклала мирний договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною,

Туреччиною, Болгарією –

з) Центральна Рада ухвалила IVУніверсал –

Завдання V.Укажіть основні підсумки Другої світової війни (1939–1945 рр.) для України.

Вкажіть правильні твердження.

1.Лібералізація та демократизація суспільно-політичного життя в УРСР.

 1. Зростання автономістських настроїв у партійно-радянському керівництві УРСР.

3.Об’єднання основного масиву українських етнічних земель у межах однієї держави.

 1. Припинення бойових дій загонів УПА та діяльності підпілля ОУН.

5.Вихід республіки на міжнародну арену, вступ до Організації Об’єднаних Націй.

 1. Чисельні людські втрати та матеріальні збитки народного господарства УРСР.
 2. Надання Українській РСР статусу союзної республіки у складі Радянського Союзу.

Завдання – VІ. Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Охарактеризуйте течії Руху Опору в Україні під час Другої світової війни. Чим

відрізнялась мета їхньої боротьби?

 1. Вступ радянських військ на територію Східної Європи – визволення чи окупація?

Проаналізуйте утворення світової системи соціалізму на чолі з СРСР  після Другої

світової війни. 

Оцінювання завдань 2-го етапу районних (міських) олімпіади

з історії

11 клас

Завдання – І.  Кожна правильна відповідь                 – 1 бал;

неправильна відповідь                          – 0 балів.

Всього             – 10 балів.

Завдання – ІІ.  Кожна  відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.

Всього             – 10 балів.

Завдання – ІІІ.  Кожна правильна відповідь              – 1 бал;

неправильна відповідь               – 0 балів.

Всього            – 7 балів.

Завдання – ІV.  Кожна правильна відповідь               – 1 бал;

неправильна відповідь– 0 балів.

Всього              –10 балів.

Завдання –V.  Кожна правильна відповідь                  – 1 бал;

неправильна відповідь                – 0 балів.

Всього             – 3 бали.

Завдання – VІ. Перша відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Друга відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.

Всього             – 20 балів.

Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 60 балів.

                                                                                                  (3,5 год.)