Про проведення  у 2019 році  Всеукраїнського тижня права.

 

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

     ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Н А К А З  

 04.10.2019                                      Виноградів                                       №   105           

Про проведення  у 2019 році

 Всеукраїнського тижня права

Відповідно  до  статей 6 і 39  Закону  України  „Про місцеві  державні адміністрації”, на виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 „Про проведення Всеукраїнського тижня права”, розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 24 липня 2019 року  №568-р „Про затвердження  плану  заходів з  проведення  у  2019  році  Всеукраїнського  тижня  права”, листа департаменту  освіти і науки облдержадміністрації  від 02 серпня 2019 року № 01-15/2683 „Про проведення  у 2019 році  Всеукраїнського тижня права”, з метою виховання в підростаючого покоління району правової свідомості,  правової культури,  поваги  до Закону і  прав  людини

НАКАЗУЮ:

1.Організувати і провести в закладах загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти  району  Всеукраїнський тиждень права упродовж  09-13 грудня  2019 року.

                                                                               дирекції шкіл,педколективи

                                                                               закладів освіти

2. Дирекціям закладів загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти спільно з органами місцевого самоврядування, юстиції, юридичним відділом райдержадміністрації, громадськими організаціями  здійснити наступні  спільні  заходи щодо проведення Всеукраїнського тижня права:

2.1. Організувати і провести в закладах загальної середньої освіти району Всеукраїнський відкритий урок „Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації  прав людини, у рамках якого висвітлити питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини, поняття і сутності прав людини і дитини, основних механізмів їх захисту.

                                                                                                  10 грудня  2019 року

                                                                                          вчителі правознавства

2.2. Організувати і постійно проводити в закладах загальної середньої, позашкільної освіти  бесіди, виховні заняття, уроки інші правовиховні заходи для дітей різних вікових категорій  з  метою  запобігання дискримінації, булінгу та різним  іншим проявам  насильства в учнівському середовищі.

                                                                                          постійно

                                                                                          педколективи

2.3.Організувати зустрічі учнівських, педагогічних, батьківських колективів з юристами, адвокатами району, працівниками суду, прокуратури, правоохоронних органів, керівниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, учнівському активу закладів освіти взяти участь у „дні відкритих дверей”.

                                                                                     дирекції   шкіл

                                                                                    грудень  2019 року.

2.4.В рамках проведення Всеукраїнського тижня права провести в закладах загальної середньої, позашкільної  освіти  відкриті тематичні уроки, правові турніри „Знавців права”, вікторини, ігри, брейн-ринги, зустрічі за круглим столом, інші інтерактивні форми навчання  і виховання  правоосвітнього  спрямування.

                                                                                     дирекції шкіл

                                                                                     грудень 2019 року

2.5.Організувати і провести протягом 09-13 грудня 2019 року у закладах загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти тематичні заходи з питань реалізації захисту прав людини – лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, науково –практичні  семінари, дискусії, майстер – класи юристів, присвячені проблематиці захисту прав дитини, захисту прав учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо перемішених осіб за участю діячів науки і культури, працівників правоохоронних органів, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з нагоди  проголошення  Загальної  декларації  прав  людини та Конвенції ООН про права дитини.

                                                                                        дирекції  шкіл,  педколективи

2.6. В рамках проведення районного методичного об’єднання вчителів історії та правознавства, яке буде проведене на базі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8  організувати та провести інструктивно-методичний семінар з вчителями правознавства із проблеми: „Форми і методи активізації критичного, правового мислення учнів на уроках правознавства, позакласній, позашкільній право-виховній роботі на основі компетентністного підходу до  викладання  правознавства  в умовах реалізації Концепції Нової української школи”.

              17 грудня 2019 року

                                                                             Петканич А. М.,  Жиленко Л. Я.

2.7.Заступникам директорів з освітньої роботи, педагогічним колективам закладів освіти здійснити комплекс конкретних заходів по недопущенню в навчальних освітніх закладах району протиправних вчинків школярів, посилити роботу по боротьбі з курінням, алкоголізмом, наркоманією, подоланням дитячої бездоглядності та активізувати, поглибити право виховну  роботу з метою підвищення загального рівня правової культури школярів і набуття учнівською молоддю необхідного рівня правових знань.

                                                                                              постійно,

                                                                                         педколективи

2.8. В шкільних бібліотеках, музеях, актових залах, організувати проведення мистецьких виставок, фотовиставок,  засідань правових клубів, гуртків, медіатек, учнівських презентацій про права людини і дитини та інших наочних засобів правовиховного змісту.

                                                                                          постійно,

                                                                                          педколективи

3. Керівникам  закладів загальної середньої, позашкільної освіти  в термін до 20 грудня 2019 року підвести підсумки проведення Всеукраїнського тижня права і продовжувати систематичну  роботу з даних питань.

                                                                                        грудень  2019 року

                                                                                       та   постійно

4. Питання стану правового навчання і виховання учнівської молоді постійно заслуховувати на розширених нарадах керівників освітніх закладів, засіданнях районних методичних об’єднань вчителів району, засіданнях шкільних педагогічних рад закладів освіти,  приймати конкретні рішення по узагальненню та усуненню виявлених проблемних питань і недоліків.

згідно з циклограмою

5. Вчителям правознавства, класним керівникам, педколективам  забезпечити  на належному рівні проведення заходів щодо підготовки  та проведення в освітньому процесі  закладів освіти району Всеукраїнського тижня права  і забезпечити висвітлення їх на шкільних веб-сайтах. До 20 грудня 2019 року надіслати 2-3 фотографії, коротку інформацію  в   інформаційно –методичний центр для узагальнення  та висвітлення проведеної роботи  на офіційному веб-сайті управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

                          Тел.: 098-527-84- 43; 093-223-о3-054;  max.molnar@gmail.com  

                          або тел.:0505153233; 74 viktorija@gmail.com 

                          або тел.: 0964172778;  [email protected]

 

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Голова ліквідаційної комісії                                                               М. СІГЕТІЙ