Про проведення районного огляду музеїв при закладах загальної середньої освіти.

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

Н А К А З  

 23.10.2018                               Виноградів                                    №160        

 

  Про проведення районного огляду музеїв

    при закладах загальної середньої освіти.

         На виконання  наказу Міністерства освіти і науки  України від 22.10.2014року № 1195 “Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  та професійно – технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України”,  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.10. 2018 року № 1/9-607 “Про проведення Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти”, наказу департаменту  освіти і науки  облдержадміністрації  від 19.10. 2018 року № 240  “Про проведення обласного огляду  музеїв  при навчальних закладах”, з метою активізації краєзнавчого руху серед учнівської молоді району, сприяння поширенню науково-дослідницької роботи, огляду та удосконалення діяльності музеїв при навчальних закладах, упорядкування та систематизації мережі музеїв, оновлення банку їх даних, приведення експозицій музеїв у відповідність до вимог законодавства про декомунізацію, привернення уваги державних та громадських організацій, наукових установ до важливої ролі музеїв у вихованні дітей та молоді, підвищення їх ролі як осередків додаткової освіти та впровадження в освітній простір району музейної педагогіки, стимулювання  і підтримки  діяльності  музеїв як важливих центрів національно –громадянського, військово –патріотичного виховання в умовах реалізації концепції Нової української школи

НАКАЗУЮ: 

  1. Провести з 22 жовтня 2018 року до 10 грудня 2018 року  районний  етап Всеукраїнського огляду музеїв  при  закладах  загальної середньої освіти  відповідно до наданих у листі Міністерства освіти і науки України від 05.10.2018 року №1/9- 607 Умов проведення Всеукраїнського огляду  музеїв при закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної. та професійної  освіти, які перебувають у сфері управління  Міністерства освіти і науки. (додаток№ 1).
  2. Затвердити склад районної комісії управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації   для вивчення роботи на місцях, та вжити заходів для забезпечення належного проведення  огляду музеїв  при закладах загальної середньої освіти   (додаток № 2).
  1. Покласти відповідальність за проведення районного огляду музеїв на Виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми та  керівників музеїв при закладах загальної середньої освіти.
  2. Дирекціям закладів загальної середньої освіти організувати належне ознайомлення педагогічних колективів, рад музеїв, експедиційних, пошукових загонів, гуртківців, громадських організацій з Умовами огляду музеїв при закладах загальної середньої освіти  та забезпечити його проведення відповідно до Умов.

5. Дирекціям закладів загальної середньої освіти, керівникам музеїв   підсумкові матеріали відповідно до Умов  представити  в Виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми  до 12 грудня  2018 року.

  1. Методисту районного методичного кабінету  Любка О.І. спільно з членами  районної комісії підготувати підсумкові матеріали відповідно до Умов та наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19.10.2018 року “Про проведення обласного огляду музеїв при закладах освіти”  та надати їх до 15.12.2018 року Закарпатському центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
  2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

         В. о. начальника управління                               Т. Тодавчич

  

                                                                                                       Додаток  №1

                                                           УМОВИ

проведення   Всеукраїнського огляду музеїв при закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти,які перебувають у     сфері   управління  Міністерства освіти і науки України

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнський огляд музеїв при закладах дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної та професійно-технічної, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – огляд), проводиться на виконання Закону України “Про музеї та музейну справу”, а також відповідно до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Положення про присвоєння звання “Зразковий музей” музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2014 за № 1415/26192), та цих Умов.

ІІ. ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ

Головними завданнями огляду є:

удосконалення профільної структури музеїв;

вивчення діяльності музеїв з охорони пам’яток природи, історії та культури, їх участі у формуванні та раціональному використанні Музейного фонду України;

аналіз роботи музеїв, їх участі в освітньому  процесі та вихованні юних громадян України;

вивчення роботи музеїв щодо виконання законів України про декомунізацію суспільного життя та Рекомендацій МОН України “Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю” (лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255);

зміцнення зв’язків музеїв закладів освіти з державними і комунальними музеями, архівами, товариствами охорони пам’яток історії та культури, творчими спілками та громадськими організаціями;

сприяння оновленню діючих експозицій музеїв, відкриттю нових музеїв,  світлиць тощо.

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО  ОГЛЯДОМ

Загальне керівництво оглядом здійснює департамент освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. Безпосередня відповідальність за проведення огляду та підведення підсумків покладається Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.

На місцях огляд організовують і проводять відділи (управління) освіти районних (міських) держадміністрацій, виконавчих комітетів районних (міських) рад), селищних та сільських рад, які створюють комісії для його проведення. До складу комісій включаються представники відділів освіти, районних (міських) методичних кабінетів, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших закладів освіти. До участі в роботі комісій залучаються фахівці державних та комунальних музеїв, архівів, громадських організацій (за згодою).

IV. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ

Обласний огляд проводиться у жовтні 2018 – січні 2019 року, районний огляд проводиться з 22 жовтня до 10 грудня 2018 року

V. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ

Огляду підлягають музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних закладах освіти, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, що на час проведення огляду перебували на обліку.

VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ

Комісії органів управління освіти районних державних адміністрацій, міських, селищних та сільських рад вивчають роботу музеїв, роблять висновки щодо їх відповідність чи невідповідність статусу музею при закладі освіти.

Зазначені комісії подають матеріали до Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді для підготовки наказів про підсумки огляду.

VІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ  ОГЛЯДУ

За підсумками огляду в районах та містах відповідні органи управління освітою надсилають   на поштову адресу Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (88000, м. Ужгород, вул. Висока 8, або [email protected]) такі документи та матеріали:

Наказ управління (відділу) освіти і науки райдержадміністрації про підсумки огляду музеїв з додатками:

додаток 1 – перелік  музеїв, взятих на облік у період з 1 жовтня 2015  до 20 жовтня 2018 року. Один примірник уніфікованого паспорту  на кожний музей, взятий на облік у зазначений період;

додаток 2 – список музеїв, що підтвердили звання “Зразковий музей”, у якому вказати назву музею, повну назву закладу освіти, де він розташований, дату присвоєння звання “Зразковий музей”, наявність диплому;

додаток  3 – інформація про підсумки огляду за формою, що додається;

додаток 4 – список військово-історичних музеїв (історичного профілю) із висновком оглядової комісії про відповідність кожного з них вимогам Методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255);

додаток 5 – список музеїв, які перереєстровано або знаходяться в стані перереєстрації (у зв’язку з виконанням законодавства України про декомунізацію суспільного життя та рекомендацій МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255);

додаток 6 – список музеїв, які припинили своє існування після грудня  2015 року, в якому вказати назву музею, назву закладу освіти, причини припинення діяльності музею та вжиті заходи щодо збереження музейних предметів, важливих документів, нагород тощо;

додаток 7 – вказати райони (міста), які не взяли участі в огляді та зазначити причини;

додаток 8 – приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв.

  1. Презентацію, що висвітлює музейну роботу в районі (місті), об’ємом до 20 слайдів у програмі Power Point.

Зазначені документи та матеріали подаються до 20 грудня 2018 року (за поштовим штемпелем) у паперовому та електронному варіанті.

Усі матеріали подаються державною мовою.

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ

Підсумки проведення огляду затверджуються наказом департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. Проект наказу готує та подає до департаменту освіти і науки облдержадміністрації  Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді як відповідальний за проведення огляду.

Аналітичну інформацію за результатами огляду готує Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді до 20 січня 2018 року.

Підсумки проведення огляду оприлюднюються на офіційних веб-сайтах департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.

ІХ. ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на проведення огляду здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

                                                                                                  Додаток№2 ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказ управління освіти, молоді

                                                                 та спорту райдержадміністрації

                                                                   23.10. 2018 року     №-

     Склад  комісії

  управління освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації з проведення районного огляду музеїв при закладах загальної середньої освіти  району

  Голова комісії

 Тодавчич Т. О. – в.о.начальника управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

  Заступник голови комісії

Любка О. І. – методист районного методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 Секретар комісії

Немеш В. І. – завідувачка організаційно – методичним відділом Виноградівського районного центр у позашкільної роботи з дітьми

Торецкезі  Л В. –  член комісії, директор  районного історико – краєзнавчого музею (за згодою) .

Білак В. С. – член комісії,  керівник музею, вчитель історії Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Копинець В. М. – член комісії, керівник районного методичного об’єднання керівників шкільних музеїв, керівник музею, вчитель історії Широцької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів

Геращенко Т. А. член комісії, керівник музею, вчитель історії Великокопанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Шереш Е. Ш. – член комісії,  керівник музею, вчитель історії  Великопаладської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів.

Ребрик З. В. – член комісії, керівник музею, вчитель історії Виноградівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Молнар Е. А. – член комісії, керівник музею, вчитель історії Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3.

Шестак Р. П. –член комісії, керівник музейного кутка, вчитель історії Тисобекеньської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

 

Виконав: Любка О. І.

21951

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *