СВИЩО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

 Начальник управління освіти

______________________________________________________________

Тодавчич Терезія Олексіївна

Начальник відділу молоді та спорту

Тел.: 2-65-32

Основні завдання управління освіти, молоді та спорту:

 • реалізація державної політики в галузі освіти в районі;
 • контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, забезпечення закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти;
 • організація у районі кадрового та методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • розробка прогнозів розвитку мережі закладів освіти;
 • здійснення керівництва закладами освіти на території району, організація їх матеріально-фінанасового забезпечення;
 • здійснює керівництво діяльністю загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ району;
 • аналізує стан освіти у районі, організовує та контролює виконання регіональних програм розвитку освіти;
 • впроваджує рекомендовані МІН освіти нові освітні програми, педагогічні розробки;
 • вживає заходи щодо забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
 • організовує навчально-методичне забезпечення закладів освіти, сприяє підвищенню фахового рівня медпрацівників;
 • організовує забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;
 • організовує проведення олімпіад, конкурсів, що сприяє виявленню та розвитку обдарованих дітей;
 • забезпечує на території району виконання законодавства, щодо функціонування української мови, як державної, створення умов для розвитку мов інших національностей;
 • надає допомогу районним органам опіки і піклування у своєчасному влаштуванні дітей, які втратили батьків або залишились без їх піклування, вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх;
 • забезпечує розвиток мережі закладів освіти району, вносить пропозицію щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;
 • готує матеріали для подачі в обласне управління щодо ліцензування та атестації закладів освіти району;
 • організовує роботу по проведенню атестації педагогічних працівників шкіл району;
 • на підставі наданих райдержадміністрацією повноважень в установленому порядку укладає і припиняє дію контрактів з керівниками закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні;
 • розглядає питання та вносить пропозиції, щодо відзначення працівників освіти району державними нагородами;
 • розробляє та подає в райдержадміністрацію пропозиції щодо нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти;
 • формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники та документи про освіту;
 • готує і в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти у районі;
 • забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.

Управління освіти, молоді та спорту у своїй діяльності керується

-розпорядженнями голови районної держадміністрації, Законами,

-Конституцією України,

-наказами МІН освіти України:

 • “Про освіту”
 • “Про загальну середню освіту”
 • “Про дошкільну освіту”
 • “Про позашкільну освіту”
 • “Про охорону дитинства”
 • “Про національні меншини в Україні”
 • “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”
 • “Про дорожній рух” (витяг – статті 1, 10, 14, 15, 17,18, 19, 20)
 • “Про фізичну культуру і спорт” (витяг – статті 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13-20, 30-32, 37, 39, 40)
 • “Про загальний військовий обов’язок” (витяг – статті 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 17, 18)
 • “Про органи і служби у справах неповнолітніх та соціальні установи для неповнолітніх”
 • Кодекс законів про працю України (витяг – статті 2, 21-33, 36-47).

 

Залишити відповідь