Заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського в навчальних закладах освіти району.

Управління освіти, молоді та спорту подає план заходів  щодо відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського в навчальних закладах освіти  району:

№ з/п Назва заходу Відповідальні Термін виконання
І. Участь в педагогічному марафоні “Штрихи до портрета Василя Сухомлинського”
1 Оформлення розробок уроків, заходів на основі творчо-літературної спадщини Василя Сухомлинського Заступник з НВР до  червня 2018 року
2 Створення скарбнички педагогічних ідей В.О.Сухомлинського „Видатний педагог і школа ХХІ століття” Завідувачі бібліотекою до  червня 2018 року
3 Оформити куточки, присвячені творчій реалізації педагогічної спадщини Василя Сухомлинського Завідувачі бібліотекою до жовтня 2018 року
4 Організувати книжкові виставки (традиційні, віртуальні, у формі інтернет-плакату тощо) циклу “Василь Сухомлинський – дітям”, зміст яких зосереджує увагу на постаті Василя Олександровича Сухомлинського як дитячого письменника Завідувачі бібліотеками   вересень 2018 року
5 Провести конкурс- виставку дитячих ілюстрацій до творів В.О. Сухомлинського МО вчителів початкових класів Вчителі образотворчого мистецтва Вересень  2018 року
ІІ. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за “круглим столом”, педагогічних читань
6 Провести декаду методичних заходів до 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського “Сучасний урок з погляду років” Заступники директора з НВР  2017-2018 року
7 Організувати проведення педагогічних читань “В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття” Заступники директора з НВР

РМК

жовтень 2018 року
8 Провести семінар-практикум у рамках Школи управлінської майстерності для молодих заступників директорів з навчально-виховної роботи – “Ідеї В.О. Сухомлинського і практика гуманізації сучасної школи”;

Семінар-практикум вчителів предмету „Основи здоров’я”- “Реалізація ідей В.О.Сухомлинського про захист життя дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я, фізичне виховання і розвиток”;

“Сухомлинський про роботу з дітьми з особливими потребами”

 

РМК

 

РМК, РМО вчителів основ здоров’я

 

Асистенти вчителів, центр психологічної служби

вересень 2018 року

 

 

 

14 вересня 2018 року

 

 

ІІІ. Оформлення експозицій у класах та бібліотеках, присвячених педагогічній, літературній та громадській діяльності В.О.Сухомлинського
9 Оновити куточки, експозиції, стенди, поповнити їх новими, змістовними матеріалами з досвіду творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. Вчителі початкових класів, завідувачі бібліотекою ІІ півріччя 2018 року
10 Забезпечити представлення матеріалів, друкованої продукції та участь в обласних заходах Заступники директора з НВР Протягом 2017/2018 навчального року
ІV.Проведення пошуково-дослідницької роботи учителів та учнів з вивчення та впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
11 Організувати науково дослідницьку роботу учнів-членів МАН та організувати конкурс науково-дослідницьких проектів щодо дослідження життєвого шляху, педагогічної спадщини В.Сухомлинського. ЦПР серпень-жовтень 2018 року
12 Створити дослідницькі  проекти “Дотик до філософії серця В.О.Сухомлинського” Вчителі –предметники Квітень 2018 року
V.Вивчення узагальнення та поширення досвіду роботи педагогів-послідовників В.О. Сухомлинського
13 Вивчити і узагальнити досвід роботи вчителів з питань “Ідеї В.О.Сухомлинського в практиці особистісно-орієнтованого навчання та гуманізації навчально-виховного процесу” (досвід оформити у вигляді буклетів, листівок, методичних бюлетенів). РМК, голови РМО вчителів Протягом2017/2018 навчального року
14 Поповнити картотеку педагогічного досвіду з питань впровадження творчих ідей В.О. Сухомлинського. Заступники директорів з НВР Протягом 2017/2018 навчального року
VI.Проведення масових заходів з дітьми та молоддю, присвячених В.О.Сухомлинському
15 Провести в 1-11 класах уроки на природі за методикою В.О. Сухомлинського Вчителі -предметники Протягом року
16 Провести засідання літературних віталень, клубів, студій, приурочених пам’яті В.О. Сухомлинського Вчителі літератури Протягом 2017/2018 навчального року
17 Фестиваль –конкурс молодих вчителів „Ми шукаємо таланти..” приурочений 100-річчю В.Сухомлинського РМК 27 квітня 2018
18 Провести єдиний урок доброти “Людина починається з добра” Класні керівники 1-11 класів 26 вересня 2018 року
19 Провести фестиваль інсценізацій уривків творів, казок В.О.Сухомлинського Вчителі української мови та літератури 26 вересня
20 Створити електронну „Хрестоматію з етики” на основі педагогічної спадщини В.Сухомлинського Творчі групи молодих вчителів, вч. інформатики Вересень 2018
VІI.Створення ювілейної рубрики на сайтах шкіл, присвяченої В.О.Сухомлинському
21 Створити на сайті школи сторінку “До 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського”. Директори вересень 2018 року
22 Організувати висвітлення в засобах масової інформації та на сайтах шкіл заходів, що проводитимуться з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського Заступники директорів, відповідальні за Постійно

Залишити відповідь