Про затвердження рішення колегії 16.02.2018

 

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

19.02.2018                                           Виноградів                                           № 30

Про затвердження

рішення колегії 16.02.2018

Відповідно до плану роботи управління освіти, молоді та спорту, затвердженого рішенням колегії управління освіти, молоді та спорту 21.12.2017 16 лютого 2018 року відбулось розширене засідання колегії управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. За результатами засідання колегії

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення розширеного засідання колегії управління освіти, молоді та спорту «Про діяльність міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, що надають освітні послуги у сфері допрофесійної та професійної освіти», «Про діяльність закладів дошкільної освіти», «Щодо підготовки учнів  закладів  загальної середньої освіти    до  зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018 році».
 2. Відповідальним працівникам управління освіти, молоді та спорту, директорам закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, керівникам міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, забезпечити виконання зазначених рішень у межах компетенції.
 3. Про проведену роботу інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. начальника управління                                                            В.Жупанин 

 

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Вул.Копанська,10, м.Виноградів, 90300, тел.: 2-67-97 факс 2-18-74

weв-caйт: www.rajvosevlush.net, email:rajvo@sevlush.net, код ЄДРПОУ 02143301 

19.02 .2018  № 01-08/                                                                   На №                від

 

Матеріали проведеного засідання

колегії  управління освіти, молоді та

спорту Виноградівської  районної

державної адміністрації 

Згідно з річним планом роботи колегії управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.12.2017 року № 324 16 лютого 2018 року проведено засідання колегії на якій розглянуто такі питання:

 • Про діяльність міжшкільних навчально-виробничих комбінатів що надають освітні послуги у сфері допрофесійної та професійної освіти.
 • Про дотримання дошкільними навчальними закладами режиму роботи та розпорядку дня; вимог до організації харчування; якості реалізації змісту дошкільної освіти; ведення ділової документації; матеріально-технічного та методичного забезпечення .
 • Стан підготовки до ЗНО 2018.

    За наслідками обговорення, колегією прийнято відповідні рішення, затверджені наказом управління освіти, молоді та спорту від 19.02.2018  № 30 

 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

управління освіти, молоді та спорту

рішення

колегії управління освіти, молоді та спорту

 16 лютого  2018 року                                                                          м.Виноградів

 

Про діяльність міжшкільних

навчально-виробничих комбінатів

     Згідно з річним планом роботи колегії управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.12.2017 року № 324 16 лютого 2018 року проведено засідання колегії на якій розглянуто питання: «Про діяльність міжшкільних навчально-виробничих комбінатів».

Заслухавши та обговоривши інформацію « Про діяльність міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, що надають освітні послуги»,

колегія вирішила:  

 1. Інформацію «Про діяльність міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, що надають освітні послуги у сфері  допрофесійної  та професійної  освіти» взяти до відома.
 2. Працівникам управління освіти, молоді та спорту:

2.1.  Вивчити питання забезпечення міжшкільних навчально-виробничих комбінатів педагогічними працівниками з відповідною професійною освітою, професійно-педагогічною та фаховою підготовкою згідно з вимогами чинного законодавства.

До 1 березня  2018 року

2.2.   Вивчити можливість  проходження курсової підготовки  при НМЦ ПТО, який здійснює організаційно-методичний супровід, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти.

До 1 березня 2018 року.

 1. Керівникам міжшкільних навчально – виробничих комбінатів:

3.1.  З метою належної організації навчально-виробничого процесу

забезпечити неухильне виконання вимог нормативних документів  у сфері надання допрофесійної та професійної освіти.                                                                                                                                                                                                                                                     Постійно.

3.2. Проаналізувати доцільність подальшого проведення допрофесійної та професійної  підготовки робітничих кадрів за наявними напрямами. Вводити в практику роботи підготовку за напрямами, що  мають попит на ринку праці  району.

До 1 березня  2018 року.

3.3. Привести у відповідність до нормативних документів комплексно-методичне забезпечення професій, з яких здійснюється підготовка у закладі.

До 1 березня  2018 року.

3.4. Забезпечувати  процес надання освітніх послуг за напрямами , педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства.

Постійно.

3.5.  Розробити конкретні заходи щодо підвищення рівня професійно-теоретичної підготовки учнів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

До 1 березня  2018 року.

3.6. Спільно з методистом управління освіти, молоді та спорту відповідальним за бібліотечні фонди забезпечити освітній процес сучасною навчальною літературою за напрямами допрофесійної та професійної підготовки.

Постійно.

3.7.   Дотримуватись вимог наказу Міністерства освіти і науки 17.05.2013 року №559 щодо підключення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Постійно

3.8. Узагальнену інформацію про хід виконання рішення колегії подати департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 8   березня 2018 року.

 1. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

 

Голова колегії                                                                                         В.Жупанин

 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

управління освіти, молоді та спорту

     рішення

колегії управління освіти, молоді та спорту

 

  16 лютого 2018 року                                                                 м.Виноградів

 

Про діяльність закладів

дошкільної освіти району

 

          Згідно з річним планом роботи колегії управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, та наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.12.2017 року № 324 16 лютого 2018 року проведено засідання колегії на якій розглянуто питання: «Про діяльність закладів дошкільної освіти»

Заслухавши та обговоривши інформацію « Про діяльність закладів дошкільної освіти »,

колегія вирішила:  

 1. Інформацію «Про діяльність закладів дошкільної освіти» взяти до відома.
 2. Працівникам управління освіти, молоді та спорту, керівникам закладів дошкільної освіти.

2.1. Забезпечувати в повному обсязі дотримання вимог чинного законодавства щодо  Закону України про освіту (5 вересня 2017 року), Про дошкільну освіту     ( зі змінами та доповненнями), Положення про дошкільний навчальний заклад,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (із змінами та доповненнями)

Постійно

Химинець М.Ю.

2.2.   Здійснювати контроль за організацією харчування дітей в закладах дошкільної освіти.

   Постійно

Директори ЗДО

3.1.   Навчально-виховний процес у закладах дошкільної світи забезпечувати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у закладах дошкільної освіти різних типів та форм власності», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в закладах дошкільної освіти», які надаються щорічно.

Директори ЗДО

Постійно

3.2. Дотримуватись Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України від 6 жовтня 2010 року  № 930 (зі змінами).

Директори ЗДО

Постійно

3.3. Вживати дієві заходи для розширення мережі дошкільних навчальних закладів із метою налагодження охоплення такими закладами дітей відповідного  віку .

         Постійно

3.4. При організації роботи з педагогічними кадрами забезпечити неухильне дотримання Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», кодексу законів про працю, інших нормативно-правових актів щодо призначення, звільнення, преміювання педагогічних працівників, вивчення передового досвіду, розподілу навантаження тощо.

Постійно

Директори ЗДО

 1. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії                                                                                           В.Жупанин 

 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

управління освіти, молоді та спорту

    рішення

колегії управління освіти, молоді та спорту

 

  16 лютого 2018 року                                                                 м.Виноградів

 

Щодо підготовки учнів  закладів

загальної середньої освіти    до

зовнішнього незалежного оцінювання

 у 2018 році 

       Згідно річного плану роботи колегії управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, та наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.12.2017 року № 324 16 лютого 2018 року проведено засідання колегії на якій розглянуто питання: «Щодо підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році».

Заслухавши та обговоривши інформацію « Щодо підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році»,

колегія вирішила:  

 1. Інформацію «Щодо підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році», взяти до відома.
 2.  Керівникам  закладів загальної середньої освіти:
  • Інформувати педагогічних працівників, випускників та їх батьків про стан підготовки до ЗНО

Керівники. Відповідальні за ЗНО

Протягом навчального року.

 • Сприяти у розміщенню у кожному навчальному кабінеті куточків ЗНО
 • Здійснювати внутрішній контроль за роботою педагогів, які викладають у випускних класах по наданню якісних освітніх послуг.

Керівники.

Протягом року.

 • Забезпечувати участь педагогічних працівників в інструктивно-методичних нарадах, навчально – методичних дистанційних семінарах-практикумах із питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Керівники.

Протягом року.

 • Ознайомлювати випускників із інтернет – ресурсами Українського центру оцінювання якості освіти та Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти;

Керівники. Відповідальні за ЗНО

Протягом навчального року.

 • Здійснювати консультативну допомогу  з питань підготовки та проведення ЗНО 2018 року серед випускників та їх батьків;

Систематично проводити вивчення стану реєстрації учнів на                       основну та (за потребою) додаткову сесію тестування (з 06.02.2018 по 02.04.2018);

Керівники. Відповідальні за ЗНО

Протягом навчального року.

 

 1. Учителям – предметникам:
  • Ознайомитись із програмами ЗНО; загальними характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання завдань;

Вчителі-предметники

Постійно

 • Систематично здійснювати повторення вивченого матеріалу, контролювати якість  засвоєння учнями програмового матеріалу шляхом виконання ними тестових завдань;

Вчителі-предметники

Постійно

 • Використовувати матеріали зовнішнього незалежного оцінювання минулих років під час тестових контрольних та самостійних робіт з проведенням детального аналізу, корекції помилок задля створення методичних рекомендацій щодо роботи над помилками; Ознайомлювати учнів із структурою тестів, творчими роботами, методикою та критеріями оцінювання сертифікаційних робіт, пробним ЗНО на групових та індивідуальних заняттях;

 Вчителі-предметники

Постійно

 1. Класним керівникам:
  • Ініціювати проведення тематичних класних годин, батьківських зборів з метою ознайомлення відповідних суб’єктів педагогічної діяльності з особливостями ЗНО 2018;

Протягом року.

 • Виховну роботу спрямовувати на підвищення мотивації учнів до складання ними ЗНО, проводити профорієнтаційну роботу; залучати до виховних  заходів  шкільних  психологів.

Протягом року.  

Голова колегії                                                                                          В.Жупанин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь