Звіт про виконання паспортів

детальніше: доступ до файлів (станом на 2017р.)

паспорти 2018, паспорти зміни 2018

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1016350__       0921   _ Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних   
  (КПКВК МБ)  (КФКВК)1                               (найменування бюджетної програми)

                                                                                                     закладів__________________________________________________________

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
            0 21,0 21,0 0 21,0 21,0
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1016350 921 Забезпечити надання послуг позашкільним навчальним закладам 0 21,0 21,0 0 21,0 21,0
      Усього 0 21,0 21,0 0 21,0 21,0

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1016350 Завдання:

Забезпечити будівництво-реконструкцію позашкільним навчальним закладам

1 затрат
  Обсяг видатків на будівництво(реконструкцію) тис. грн. Рішення сесії від 21 грудня 2017 року 21,0 21,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Кількість об’єктів які планується будувати або проводити реконструкцію од.  

 

1

 

 

1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Витрати на будівництво-реконструкцію одного об’єкту
Виготовлення ПКД по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів» тис. грн. 5,50 5,50
Експертиза по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів» тис. грн. 1,20 1,20
Роботи по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів» 14,30 14,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
  Рівень готовності %
Виготовлення ПКД по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів»  

 

 

 

%

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

Експертиза по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів»  

 

%

 

 

 

100

 

 

 

100

Роботи по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів»  

 

%

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1 1016350 21,0 21,0 21,0 21,0
Інвестиційний проект 1
Виготовлення ПКД по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів» 5,5 5,5 5,5 5,5
Експертиза по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10                  м. Виноградів» 1,2 1,2 1,2 1,2
Роботи по будівництву «Нестандартного приєднання до газових мереж Виноградівського центру позашкільної роботи по вул. Копанська, 10 м. Виноградів» 14,3 14,3 14,3 14,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________           ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________             __Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1016330__       0921   _ Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних   
  (КПКВК МБ)  (КФКВК)1                               (найменування бюджетної програми)

                                                                                                     закладів__________________________________________________________

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
            0 957,42 957,42 0 957,42 957,42

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1016330 921 Забезпечення капітального будівництва (придбання) інших об’єктів 0 957,42 957,42 0 957,42 957,42
      Усього 0 957,42 957,42 0 957,42 957,42

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1016330 Завдання:

Забезпечити будівництво-реконструкцію загальноосвітнім навчальним закладам

1 затрат
  Обсяг видатків на будівництво(реконструкцію) тис. грн. 957,42 957,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Кількість об’єктів які планується будувати або проводити реконструкцію од.  

 

3

 

 

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Витрати на будівництво-реконструкцію одного об’єкту
Спортивний майданчик зі штучним покриттям на території навчально-виховного комплексу «Чепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» тис. грн. 245,0 245,0
Будівництво спортивної площадки з синтетичним покриттям на території ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Олешник вул.Українська, № 200, Закарпатської області

тис. грн. 690,32 690,32
Спортивний майданчик зі штучним покриттям на території Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 тис. грн. 22,10 22,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
  Рівень готовності %
Спортивний майданчик зі штучним покриттям на території навчально-виховного комплексу «Чепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»  

 

 

 

%

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

Будівництво спортивної площадки з синтетичним покриттям на території ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Олешник вул.Українська, № 200, Закарпатської області

 

 

%

 

 

 

100

 

 

 

100

Спортивний майданчик зі штучним покриттям на території Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  

 

%

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1 1016330 1444,8 1444,8 957,42 957,42 957,42 957,42
Інвестиційний проект 1
Спортивний майданчик зі штучним покриттям на території навчально-виховного комплексу «Чепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 245,00 245,00 245,00 245,00
Будівництво спортивної площадки з синтетичним покриттям на території ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Олешник вул.Українська, № 200, Закарпатської області

690,32 690,32 690,32 690,32
Спортивний майданчик зі штучним покриттям на території Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 22,10 22,10 22,10 22,10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Усього 957,42 957,42 957,42 957,42


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________           ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________              ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011030__ 0921  _ Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1646,18 1646,18 1392,24 1392,24 253,94 253,94

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011030 921 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді 1646,18 1646,18 1392,24 1392,24 253,94 253,94 Залишок заробітної плати по освітній субвенції
      Усього 1646,18 1646,18 1392,24 1392,24 253,94 253,94

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011030 Завдання:забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
1 затрат
  Кількість закладів од. Мережа штатів і контингентів 1 1
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 11,56 11,56
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 1,5 1,5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од.
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 1,5 1,5
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 14,56 14,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Діто-дні відвідування дн. 25160 25160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
  Кількість днів відвідування од. 170 170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання 2
Підпрограма 2
Завдання 1

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)       (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)       (ініціали та прізвище)

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011230__              990   Надання допомоги дітям-сиротам та дітям. позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18років
  (КПКВК МБ)        (КФКВК)1                                      (найменування бюджетної програми)

 

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
65,16 0 65,16 61,54 0 61,54 3,62 0 3,62
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011230 990 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років 65,16 0 65,16 61,54 0 61,54 3,62 0 3,62 Відхилення за показником виникло

в зв’язку із невчасним поданням відповідних документів для отримання допомоги.

 

 

      Усього 65,16 0 65,16 61,54 0 61,54 3,62 0 3,62

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011230 Завдання:

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років

1 затрат
   
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Середньорічна кількість одержувачів допомоги од. 33 34 1
Відхилення за показником виникло в зв’язку із невчасним поданням документів за 2016 рік на отримання допомоги.
3 ефективності
  Середній розмір допомоги грн. 1810 1810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
   
 1. жерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________                            ___В.І. Жупанин____
(підпис)                                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________                            ___Н.В. Левченко____
(підпис)                                       (ініціали та прізвище)

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1015030__ 0810                           _ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
  (КПКВК МБ)        (КФКВК)1                                      (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1592,01 0 1592,01 1565,81 55,89 1621,70 26,20 -55,89 29,69

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1015031 810 Проведення та підготовка до навчально-тренувальних зборів районних та обласних змагань 1592,01 0 1592,01 1565,81 55,89 1621,70 26,20 -55,89 29,69 Відхилення за показником  по загальному фонду виникло:

– в зв’язку із наявністю  працівників-інвалідів(ЄСВ нарахування – 8,41%);

– внаслідок економного використання лімітів по воді.

По спеціальному фонду:

– в зв’язку   із надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

 

      Усього 1592,01 0 1592,01 1565,81 55,89 1621,70 26,20 -55,89 29,69

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього
 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
2 3 4 5 6 7 8
1015031 Завдання:Проведення та підготовка до навчально-тренувальних зборів районних та обласних змагань.
затрат
  Кількість закладів од. Мережа штатів і контингентів 1 1
Тренер-викладач од. Штатний розпис 19,33 19,33
Керівні працівники од. Штатний розпис 2,5 2,5
Медичний персонал од. Штатний розпис 0,5 0,5
Обслуговуючий та технічний персонал од. Штатний розпис 5 5
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 27,33 27,33
Кількість районних та обласних змагань 16 16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
продукту
  Середньорічна кількість дітей, яку відвідують ДЮСШ ос. Зведена мережа учнів 926 946 20
Відхилення за показником виникло в зв’язку із збільшенням кількості дітей,які відвідують ДЮСШ
ефективності
  Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у районних та обласних змаганнях порівняно з минулим роком % 90 90
  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) тис. грн..  

 

0

 

 

25,00

 

 

-25,00

  в т. ч.
  Штанга тис. грн.. 0 25,00 -25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, а саме:

–           по спеціальному фонду надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за оренду майна бюджетних установ)

якості
   

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)            (ініціали та прізвище)

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011140__ 0950        _ Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів
  (КПКВК МБ)      (КФКВК)1                                      (найменування бюджетної програми)
                                                              акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

 

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
438,0 0 438,0 427,54 0 427,54 10,46 0 10,46
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011140 950 Забезпечити підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядиплом-ної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 438,0 0 438,0 427,54 0 427,54 10,46 0 10,46 Відхилення за показником виникло

в зв’язку із

зменшенням витрат на одного фахівця.

 

      Усього 438,0 0 438,0 427,54 0 427,54 10,46 0 10,46
 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього
 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011140 Завдання:

забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації

1 затрат
   
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації од. 248 248
Середньорічна кількість працівників, які пройдуть підвищення кваліфікації(очно заочно) од. 50 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Витрати на одного фахівця грн. 2008 1603 405
Витрати на одного фахівця (очно заочні) грн. 1000 600 400
Відхилення за показником виникло в зв’язку із зменшенням витрат на одного фахівця.
4 якості
  Відсоток фахівців, які отримають відповідні документи % 100 100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________           ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________              ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

 

 1. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 1. _1011170__ 0990               _ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
  (КПКВК МБ)         (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1096,2 0 1096,2 1090,20 0 1090,20 5,9 0 5,9
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд Спеціа-льний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011170 990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 1096,2 0 1096,2 1090,20 0 1090,20 5,9 0 5,9 Відхилення за показником виникло:

– в зв’язку із наявністю  працівників-інвалідів(ЄСВ нарахування – 8,41%);

– зменшення кількості працівників, які перебували у відрядженні;

– з економним використанням води.

      Усього 1096,2 0 1096,2 1090,20 0 1090,20 5,9 0 5,9

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011170 Завдання:

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

1 затрат
  Кількість закладів од. Мережа штатів і контингентів 1 1
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 10 10
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 1 1
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 11 11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Організація та проведення семінарів,науково-практичних конференцій, педагогічних читань осіб 12600 12600
  Атестація педагогічних працівників з метою підвищення кваліфікації і присвоєння педагогічних звань осіб 374 374
  Участь у професійних конкурсах осіб 12 12
  Організація та проведення першого та другого етапу олімпіад осіб 9600 9600
  Участь у інтерактивних конкурсах осіб 4770 4770
  Випуск методичних розробок та рекомендацій, навчально-методичних посібників, вчителями, педагогічним працівникам які претендують присвоєння педагогічних звань осіб 21 21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури
 
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
   
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання 2
Підпрограма 2
Завдання 1

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________              ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________              ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011210__ 0990             _Утримання інших закладів освіти
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4511,05 20,0 4531,05 4445,03 36,61 4481,64 66,02 -16,61 49,41

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011210 990 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у навчальних комбінатах 4511,05 20,0 4531,05 4445,03 36,61 4481,64 66,02 -16,61 49,41 Відхилення за показником по загальному фонду виникло:

– в зв’язку із економією по заробітній платі,

– економією  по оплаті послуг;

– зменшення видатків на відрядження;

Невикористані кошти на тверде паливо  у зв’язку із залишком  з попереднього року, та переходом одного з МНВК на електричне опалення.

По спеціальному фонду:

-в зв’язку  із надходженням від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства.

      Усього 4511,05 20,0 4531,05 4445,03 36,61 4481,64 66,02 -16,61 49,41

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011210 Завдання:забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам
1 затрат
  Кількість закладів од. Мережа штатів і контингентів 4 4
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 13,67 13,67
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 19,75 19,75
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. 0,5 0,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 28 28
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 61,92 61,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
 
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
   
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
   
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання 2
Підпрограма 2
Завдання 1
 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)           (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)           (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1015010__ 0810                           _ ____ Проведення спортивної роботи в регіоні________________
  (КПКВК МБ)        (КФКВК)1                                      (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
807,00 0 807,00 806,52 0 806,52 0,48 0 0,48
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1015011 810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 807,00 0 807,00 806,52 0 806,52 0,48 0 0,48
      Усього 807,00 0 807,00 806,52 0 806,52 0,48 0 0,48

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1015011 Завдання:

Організація і проведення районних змагань з олімпійських видів спорту

1 затрат
  Кількість районних змагань з олімпійських видів спорту дн. 286 286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Кількість людино-днів участі районних змагань з олімпійських видів спорту 10680 10680
Відхилення за показником виникло в зв’язку із збільшенням кількості дітей,які відвідують ДЮСШ
3 ефективності
  Середні витрати на один людино-день в участі районних змагань з олімпійських видів спорту грн. 45 45
Відхилення за показником виникло в зв’язку із зменшенням кількості дітей,які отримують позашкільну освіту
4 якості
  Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у районних та обласних змаганнях порівняно з минулим роком % 2,5 2,5
 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)            (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)              (ініціали та прізвище)

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011090__ 0960        _ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
  (КПКВК МБ)      (КФКВК)1                                      (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3115,65 0 3115,65 3106,32 0 3106,32 9,33 0 9,33
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011090 960 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 3115,64 0 3115,64 3106,32 0 3106,32 9,32 0 9,32 Відхилення за показником виникло:

– в зв’язку із наявністю у закладах працівників-інвалідів(ЄСВ нарахування – 8,41%);

– зменшення кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації.

 

      Усього 3115,64 0 3115,64 3106,32 0 3106,32 9,32 0 9,32
 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього
 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011090 Завдання:

забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

1 затрат
  Кількість закладів од. Мережа штатів і контингентів 2 2
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 36,22 36,22
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 8 8
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. 0 0
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 6,5 6,5
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 50,72 50,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ос. Зведена мережа учнів 2946 2846 100
Відхилення за показником виникло в зв’язку із зменшенням кількості дітей,які отримують позашкільну освіту
3 ефективності
  Витрати на одну дитину, яка отримає позашкільну освіту грн. Кошторис 1057,59 1091,47 33,88
Відхилення за показником виникло в зв’язку із зменшенням фінансування
4 якості
   
 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)              (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _10111220__ 0990        _                                 Інші освітні програми__________________________
  (КПКВК МБ)      (КФКВК)1                                      (найменування бюджетної програми)
 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
374,57 0 374,57 374,44 0 374,44 0,13 0 0,13
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011220 990 Робота з обдарованою молоддю, підвищення соціального статусу, навчання та виховання.

Підтримка оплати за використання природного газу, електроенергії ,за інші послуги, господарські товари, харчування

374,57 0 374,57 374,44 0 374,44 0,13 0 0,13 Відхилення за показником виникло

в зв’язку із зменшенням витрат на енергоносії.

 

      Усього 374,57 0 374,57 374,44 0 374,44 0,13 0 0,13
 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Програма 1
«Обдаровані діти на 2016-2017 роки» 94,57 0 94,57 94,47 0 94,47 0,10 0 0,10
Програма 2
«Фінансова підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх закладів усіх форм власності Виноградівського району на 2016-2017 роки» 280,00 0 280,00 279,97 0 279,97 0,03 0 0,03 Відхилення за показником виникло

в зв’язку із зменшенням витрат на енергоносії

 

Усього 374,57 0 374,57 374,44 0 374,44 0,13 0 0,13
 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011220 Завдання:

Робота з обдарованою молоддю,підвищення соціального статусу, навчання та виховання. Підтримка оплати за використання природного газу, електроенергії ,за інші послуги, господарські товари, харчування

1 затрат
  Кількість закладів 1 програма од. 53 53
  Кількість закладів 2 програма од. 3 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
 
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Удосконалення механізму адресної підтримки обдарованої  молоді загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних, дитячо-юнацької спортивної школи шляхом преміювання грн. 64,57 64,47 0,10
Механізм адресної підтримки педагогічних працівників які підготували призерів обласних, Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, зокрема шляхом преміювання грн. 30,00 30,0
Фінансова підтримка оплати за використання природного газу грн. 95,00 94,98 0,02
Фінансова підтримка оплати за використання електроенергії грн. 95,00 94,99 0,01
Фінансова підтримка оплати за інші послуги,господарські товари, харчування грн. 90,0 90,0
Відхилення за показником виникло в зв’язку із зменшенням витрат на енергоносії
4 якості
  Виконання програм % 100 100
 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.Начальника управління                                           __________           ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________            ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011190__ 0990  _ Централізоване ведення бухгалтерського обліку_____________
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1944,50 0 1944,50 1939,93 0 1939,93 4,57 0 4,57
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011190 990 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами 1944,50 0 1944,50 1939,93 0 1939,93 4,57 0 4,57 Відхилення за показником виникло:

– в зв’язку із наявністю  працівників-інвалідів(ЄСВ нарахування – 8,41%);

– зменшення кількості працівників, які перебували у відрядженні;

– з економією води.

      Усього 1944,50 0 1944,50 1939,93 0 1939,93 4,57 0 4,57

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011190 Завдання:

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

1 затрат
  Кількість груп централізованих бухгалтерій од. Мережа штатів 1 1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 20 20
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. 20 20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. Зведена мережа 62 62
  Кількість особових рахунків од. Статистична звітність 2766 2766
  Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. 18 18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Кількість установ які обслуговує 1працівник од. 5 5
Кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник од. 350 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
   
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання 2
Підпрограма 2
Завдання 1

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011200__ 0990  _ Здійснення централізованого господарського обслуговування_____________
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1140,05 0 1140,05 1137,50 0 1137,50 2,55 0 2,55

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011200 990 Забезпечити надання якісних послуг з централізовано це господарського обслуговування 1140,05 0 1140,05 1137,50 0 1137,50 2,55 0 2,55 Відхилення за показником виникло внаслідок зменшення працівників, що перебували у відрядженні.
      Усього 1140,05 0 1140,05 1137,50 0 1137,50 2,55 0 2,55
 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього
 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011200 Завдання:

забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

1 затрат
  Кількість груп централізованого господарського обслуговування од. Мережа штатів 1 1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 4,5 4,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 14 14
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. 18,5 18,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Кількість закладів, які обслуговуються групами централізовано- го господарського обслуговування од. Зведена мережа 62 62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Кількість установ які обслуговує 1працівник од. Зведена мережа 62 62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011200__ 0990  _ Здійснення централізованого господарського обслуговування_____________
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1140,05 0 1140,05 1137,50 0 1137,50 2,55 0 2,55
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011200 990 Забезпечити надання якісних послуг з централізовано це господарського обслуговування 1140,05 0 1140,05 1137,50 0 1137,50 2,55 0 2,55 Відхилення за показником виникло внаслідок зменшення працівників, що перебували у відрядженні.
      Усього 1140,05 0 1140,05 1137,50 0 1137,50 2,55 0 2,55

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011200 Завдання:

забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

1 затрат
  Кількість груп централізованого господарського обслуговування од. Мережа штатів 1 1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 4,5 4,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 14 14
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. 18,5 18,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту
  Кількість закладів, які обслуговуються групами централізовано- го господарського обслуговування од. Зведена мережа 62 62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності
  Кількість установ які обслуговує 1працівник од. Зведена мережа 62 62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________  ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________  ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 року  

 

 1. _1000000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. _1010000____ Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації _________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. _1011020__       0921   _ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,    
  (КПКВК МБ)  (КФКВК)1                               (найменування бюджетної програми)

                                                           інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами__________________              

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
266046,71 4331,07 270377,78 256110,96 14752,19 270863,15 9935,75 -10421,12 -485,37

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1011020 921 Забезпечити надання послуг денними загальноосвітні за навчальними закладами 266046,71 4331,07 270377,78 256110,96 14752,19 270863,15 9935,75 -10421,12 -485,37 Відхилення за показником по загальному фонду виникло:

-по заробітній платі в зв’язку із залишком по освітній субвенції ;

– в зв’язку із зменшенням кількості придбаного обладнання, продуктів харчування  та наданні послуг;

-в зв’язку з економним використанням енергоносіїв.

Відхилення за показником по спеціальному фонду виникло:

-в зв’язку із надходженням від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

– в зв’язку із надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків.

      Усього 266046,71 4331,07 270377,78 256110,96 14752,19 270863,15 9935,75 -10421,12 -485,37

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього
 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
1011020 Завдання:

Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

1 затрат
  Кількість закладів І-ІІІ ступенів од. Мережа штатів і контингентів 28 28
  Кількість закладів І-ІІ ступенів од. Мережа штатів і контингентів 12 12
  Кількість закладів  І ступенів од. Мережа штатів і контингентів 3 3
  Кількість закладів НВК од. Мережа штатів і контингентів 10 10
  Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 1501,52 1512,52 11,0
  Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови  оплати віднесені до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 246 251 5
  Середньорічне число штатних одиниць вихователі од. Штатний розпис 202,9 207,9 5
  Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 93,75 93,75
  Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 753,28 757,78 4,5
  Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 2797,45 2822,95 25,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

-середньорічне число педагогічного персоналу обумовлено збільшенням ставок педпрацівників (5 ст. вихователів,5 ст. асистента вчителя, 6 ст. індивідуальне навчання,5 ст. для додатково корекційно-розвиткових занять);

– середньорічне число штатних одиниць робітників обумовлено збільшенням ставок робітників (2 ст. водія, 1 ст. сторожа, 0,5 ст. завгоспа, 0,5 ст. робітника по ремонту, 0,5 ст. кухаря).

 

2 продукту
  Кількість учнів загальноосвітніх закладах од. 15562 15381 181
  Кількість вихованців НВК од. 329 336 7
Кількість учнів 1-4 класів, що харчуються за батьківську плату од. 4490 4516 26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

-середньорічна кількість учнів обумовлена зменшенням класів;

-середньорічна кількість дітей дошкільного віку обумовлена збільшенням спискової кількості дітей;

-середньорічна кількість учнів 1-4 класів, що харчуються за батьківську плату обумовлена збільшенням спискової чисельності дітей.

3 ефективності
  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в томі числі в натуральній формі (КЕКВ3110) 6510,11 6332,88 177,23
в т.ч. Згідно наказу управління освіти від 26.07.2017 р. №116
Електричні плити, насоси, морозильні камери, підручники та інші непередбачені витрати тис. грн.. 126,25 126,25
Шкільний автобус тис. грн.. 880,3 880,3
Оснащення кабінетів Виноградівської гімназії тис. грн.. 926,1 757,5 168,6
Капітальний ремонт: тис. грн.. Згідно наказу управління освіти від 26.07.2017 р. № 116 1332,2 1306,1 26,1
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч. тис. грн. 189,2 171,4 17,8
Виготовлення ПКД капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІ ст.. с. Фертешолмаш, вул.. Кошута, 37 Виноградівського району тис. грн. Рішення сесії від 26.12.2017р. 22,3 13,2 9,1
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Підвиноградів, вул.. Миру № 3, Виноградівського району (коригування проекту) тис. грн. Рішення сесії від 26.12.2017р. 5,0 4,8 0,2
Коригування проекту та експертиза заміни вікон у ЗОШ І-ІІ ступеня в с.Великі Ком’яти Виноградівського району тис. грн. 20,0 12,0 8,0
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 тис. грн. 47,2 47,2
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень з улаштуванням санвузлів на 320 дітей, зовнішня каналізація Неветленфолівської ЗОШ І-ІІІ ступенів тис. грн. 5,0 4,5 0,5
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Виноградів по вул.. Миру,54 тис. грн. Рішення сесії від 26.12.2017р. 44,5 44,5
Виготовлення ПКД Капітальний ремонт даху гімназії в м. Виноградів по вул.. Шевченка,6 тис. грн. Рішення сесії від 26.12.2017р. 45,2 45,2
Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл, в т.ч. тис. грн. 1143,00 1134,7 8,3
Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації ЗОШ І-ІІ ст.. Нове Село тис. грн. 285,00 277,70 7,3
Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Підвиноградів, вул.Миру №3 Виноградівського району тис. грн. 230,0 229,2 0,8
Заміна вікон та дверей у ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Великі Ком’яти Виноградівського району тис. грн. 328,0 327,9 0,1
Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей в с. Чорнотисово, вул..Шевченка,3 Виноградівського району тис. грн. Рішення районної ради від 07.09.2017 р. № 395 300,0 299,9 0,1
Реконструкція та реставрація тис. грн. Рішення сесії від 14.07.2017 р. № 334 557,2 553,2 4,0
Виготовлення ПКД «Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 тис. грн. 25,7 25,7
Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ  І-ІІІ ст.. №1 по вул.. Шевченка, 2 в м. Виноградів тис. грн. 471,6 467,6 4,0
Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів с. Пушкіно по вул.. Гайдара, 26 Виноградівського району тис. грн. Рішення сесії від 27.12.2017 р. 36,0 36,0
Реконструкція будинку культури під спортивний та актовий зал в с. Холмовець по вул.. Миру, 123 Виноградівського району (коригування проекту) тис. грн. Рішення сесії від 27.12.2017 р. 21,4 21,4
Коригування проекту «Реконструкція цілісного майнового комплексу під гімназію по вул.. Кооперативній № 11 м. Виноградів тис. грн. Рішення сесії від 27.12.2017 р. 2,5 2,5
Діто-дні відвідування учнів дн. 2692226 2660913 31313
Діто-дні відвідування вихованців дн. 81921 83664 1743
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

-відхилення за показником по КЕКВ 3110 по оснащенню кабінетів Виноградівської гімназії  виникло в зв’язку із відсутністю на складі підприємця необхідної одиниці товару;

-кількість днів відвідування учнями обумовлена зменшенням спискової чисельності дітей;

-кількість днів відвідування вихованців обумовлена збільшенням спискової чисельності дітей.

4 якості
  Кількість днів відвідування учнів од. 173 173
Кількість днів відвідування вихованців од.                     249 249

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  

 

%

 

 

 

100

 

 

 

100

в т.ч.
Електричні плити, насоси, морозильні камери, підручники та інші непередбачені витрати  

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

Шкільний автобус 100 100
Оснащення кабінетів Виноградівської гімназії 100 100
Реконструкція та реставрація %
в т.ч.
Виготовлення ПКД «Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 100 100
Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ  І-ІІІ ст.. №1 по вул.. Шевченка, 2 в м. Виноградів 100 100
Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів с. Пушкіно по вул.. Гайдара, 26 Виноградівського району 100 100
Реконструкція будинку культури під спортивний та актовий зал в с. Холмовець по вул.. Миру, 123 Виноградівського району (коригування проекту) 100 100
Коригування проекту «Реконструкція цілісного майнового комплексу під гімназію по вул.. Кооперативній № 11 м. Виноградів 100 100
Капітальний ремонт
Виготовлення ПКД капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІ ст.. с. Фертешолмаш, вул.. Кошута, 37 Виноградівського району 100 100
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Підвиноградів, вул.. Миру № 3, Виноградівського району (коригування проекту) 100 100
Коригування проекту та експертиза заміни вікон у ЗОШ І-ІІ ступеня в с.Великі Ком’яти Виноградівського району 100 100
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 100 100
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень з улаштуванням санвузлів на 320 дітей, зовнішня каналізація Неветленфолівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 100 100
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Виноградів по вул.. Миру,54 100 100
Виготовлення ПКД Капітальний ремонт даху гімназії в м. Виноградів по вул.. Шевченка,6 100 100
Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації ЗОШ І-ІІ ст.. Нове Село 100 100
Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Підвиноградів, вул.Миру №3 Виноградівського району 100 100
Заміна вікон та дверей у ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Великі Ком’яти Виноградівського району 100 100
Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей в с. Чорнотисово, вул..Шевченка,3 Виноградівського району 100 100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
 
 
 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Усього


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

В.о.Начальника управління                                           __________           ___В.І. Жупанин____
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                       __________              ___Н.В. Левченко____
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *