Семінар-практикум шкільних бібліотекарів району (14.12.2017)

14 грудня 2017 року на базі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 відбувся семінар-практикум шкільних бібліотекарів району на тему: „Шляхи формування компетентного читача: виявлення інтересів сучасних школярів з метою залучення їх до читання”.

Роботу семінару розпочала методист районного методичного кабінету Русінко Л.Й. Голова Королівського округу шкільних бібліотек, завідувач шкільної бібліотеки Чернянської ЗОШ І-ІІІ ст. Росоха О.М. презентувала роботу бібліотеки та округу. Адже сформована читацька компетентність – це крок до морального, інтелектуального, фізичного самовдосконалення, що спонукає до самоосвіти, саморозвитку та самомотивації читання. Оксана Михайлівна ознайомила присутніх колег з видами читацької компетентності, наголосила на завданнях,  які має вирішувати шкільна бібліотека, поділилася досвідом  з виявлення інтересів сучасних школярів шляхом анкетування та формами роботи у бібліотеці. На завершення голова округу всім присутнім вручила булет-пам’ятку „Як доглядати за книгами”, який використовує у своїй роботі.

Цікаво презентувала роботу Чепівського округу шкільний бібліотекар Оклігедьського НВК Поладі Р.Ч. на тему: „Must do сучасних шкільних бібліотек у формуванні читацьких інтересів та задоволенні читацьких потреб учнів”. Рената Чобівна співставила „вчорашнє” і „сьогоднішнє”  місце та значення шкільної бібліотеки у системі освіти й науки – з однієї сторони, та в її ролі у формуванні гармонійної, всебічно розвиненої особистості учнів – з іншої.

Глобалізаційні процеси не можуть оминути й бібліотеки. Сучасний читач має все менше часу на читання книг в класичній формі, а пропонований сьогоденням Інформаційний Океан, водночас, може дезорієнтувати його. Тож Рената Чобівна провела  демонстрацію віртуального „збору” учнів-читачів різних вікових категорій за допомогою хмарних середовищ, а також продемонструвала пошук матеріалів в електронних пошукових системах України та за кордоном.

З Універсальною десятковою класифікацією (УДК) ознайомила присутніх керівник районного методобєднання Барничка О.Ю., шкільний бібліотекар Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4. Адже УДК – це міжнародна багатомовна класифікаційна система, що об’єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією. Таблиці УДК призначені для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах тощо.

Міжнародним еталоном УДК є англомовна база даних Master Reference File (MRF), яка налічує близько 70 000 класифікаційних рубрик.

Оновлення УДК здійснюється щорічно, і це дає змогу підтримувати систему в актуальному стані та відображати всі зміни, події та явища, які відбуваються у світі.

Близько 130 держав світу використовують УДК (30 з них застосовують її як основну класифікаційну систему)  Таблиці перекладено більше ніж на 50 мов (стандартний чи скорочений варіанти)  В Україні з 2000 року використовують таблиці УДК українською мовою.

Вихідні відомості кожного видання повинні містити класифікаційний індекс УДК згідно з ДСТУ 4861:2007 “Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості”.

У 1997 році Книжковою палатою України було розроблено проект “Класифікаційна система України”, що передбачав створення україномовної класифікації (на той час вітчизняні користувачі застосовували російськомовні видання класифікаційних систем). Керівник проекту – перший заступник директора Книжкової палати Н.О. Петрова.

Після детального вивчення та критичного аналізу переваг і недоліків використовуваних в Україні й світі класифікаційних систем було обрано Універсальну десяткову класифікацію (УДК) з урахуванням її міжнародного статусу та нагромадженого досвіду роботи з нею.

Методист РМК Русінко Л.Й. підвела підсумки семінару-практикуму, наголосивши, що у бібліотеці щодня формується інформаційна культура читача,  вміння правильно формулювати свої запити, відбирати, оцінювати та створювати якісно нову культуру. Інформаційне вміння –  це розуміння тексту, володіння логічними прийомами роботи з ними, вільне орієнтування в потоці інформації. Основні функції публічних бібліотек, за європейським визначенням – освіта, інформація, дозвілля. Беззаперечною є роль шкільної бібліотеки як культурного центру.

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь